Debutantgalleri

En gång per termin ställer galleriet ut den bästa tavlan från de som gått i konstkurserna, som leds av Ludmila Andersson.

Varje deltagare i konstkurserna får här visa sina bästa verk. Detta för att uppmuntra varje person till ytterligare kvalitetsförbättringar. Varje tavla presenteras i tre månader. I de fall tavlan också är till salu finns ett pris angivert.

I Ludmilas kurser stöttas hantverksskickligheten. Det klassiska målerit med tradition, material och hantverk lyfts fram till konstnärskap med ett självständigt uttryckssätt.

Ramboden tar också emot andra tavlor än de som deltager i konstkurserna. I detta fall tillkommer en mindre startavgift och försäljningsprovision.

Konst & Ram i Västerås AB Gideonsbergsgatan 6
722 25 Västerås

Telefon:
021-41 27 47
070-769 30 38
E-post:
greger.kronman@konstram.se