I affärslokalen — Gideonsbergsgatan 6 —  finns också ett galleri, som visar nutida konst med ett flertal konstnärer med mycket olika inriktning. Tavlorna byts ut i tvåveckors perioder, vilket innebär att det alltid finns nyheter.

Tavlorna är utvalda av en grupp, som söker på marknaden efter bra klassisk konst.

En gång per termin ställer galleriet ut den bästa tavlan från de som gått i konstkurserna, som leds av Ludmila Andersson. Titta på debutnater!

 

Konst & Ram i Västerås AB Gideonsbergsgatan 6
722 25 Västerås

Telefon:
021-41 27 47
070-769 30 38
E-post:
greger.kronman@konstram.se