Kitsch eller konst

Det är svårt att värdera konst. Därför har vi utveckat kurser där vi i storbild låter betraktaren direkt kan göra jämförelser. Vi visar bilderna bredvid varandra så att man själv som betraktare ser skillnaden mellan kitsch och konst.

På marknaden finns i dag ett flertal konstnärer, som snabbt målar tavlor för att få in pengar. Dessa finns på kända turistställen runt om i världen. 

Landskapets betydelse i konsten har skiftat genom tiderna. Under 1600-talet skulle de vara heroiska, under 1700-talet romantiska och under 1800-talet realistiska. Landskapet har återkommit genom 1900-talets olika ismer och spelar även en stor roll i det moderna måleriet.

Gustaf Fjaestad och Bruno Hoppe

 

 

Det är bra om en konstnär lärt sig hantverket för att skapa en målning. Det finns inga genvägar. Komposition, färgbehandling, ljusspel, känsla mm måste behärskas. I den äldre utbildningen fanns detta med och resultatet syns tydligt.

Dagens utbildning har inte den kvalitet som tidigare krävdes. Många sentida aktörer kan inte grunderna och det kan innebära att de aldrig kan få ett konstnärligt genomslag.

Ett gott råd till konstköpare: Köp av konstnärer som har en utvecklad teknik. Tavlan skall också skapar en varaktig positiv känsla.

 

Internationella "smörbilder"

Vi har också kursavsnitt som visar en rad i huvudsak amerikanska konstnärer, som målar i en överdriven stil med hårda färger. Dessa säljer bra i bl.a. USA, men det konstnärliga värdet kan diskuteras. Många av dessa konstnärer är mycket goda illustratörer med en väl utvecklad teknik. Det är lätt att falla för stilen då de har en driven teknik.

De flesta har hemsidor där de marknadsför sina alster. De säljer posters för några dollar och skapar på detta sätt en god försörjning. Marknadsföringen är hård med termer som världsunik, ledande inom området etc.

Frågan är: Är det konst?  

Luis Romero, Dennis Patric Lawan och Yanna Kot

 

 

 

 

Konst & Ram i Västerås AB Gideonsbergsgatan 6
722 25 Västerås

Telefon:
021-41 27 47
070-769 30 38
E-post:
greger.kronman@konstram.se