Konst & Ram förmedlar konstkurser i Eskilstuna och Västerås

Vill Du prova på att måla? Då är Ludmilas kurser något för dig! Här får Du arbeta med olika tekniker och verktyg för att utveckla din färg- och formkänsla. Du får det stöd Du behöver för att stegvis utveckla ditt bildspråk.

En anna typ av konstkurser startar med föreläsningar om betydande konstnärer och dess verk. Efter ca 20 minuter provar vi på att måla i olika tekniker, t.ex. olja, akryl eller äggtemera under tre timmar. En specialitet är ikonmålning. Kostnad 150 kr per gång.

I Eskilstuna går också målarkurser under valfria tre dagar, söndag, måndag och tisdag. På söndag går det två pass från 11.00 - 13.30 och 13.30 - 16.00. Under vardagarna går kursen 17.00 - 20.00. Pris 130 kr per gång.

 

Anmälan via e-post greger.kronman@konstram.se

 

Kursledare:

Ludmila Andersson är utbildad i St Petersburg och har sju års universitetsstudier med bl.a. ikonmåleri. Ludmila har lång pedagogisk erfarenhet och arbetar  aktivt som konstnär.

 
 
 
 
 

 

 

 

Att värdera konst

De stora aktionshusen jagar säljbar konst till kapitalplacerare. Då är det inte enbart konstnärliga som värderas utan hur namnet på konstnären och om denne har slagit igenom. I många fall är det konstnärliga mediokert man eftersom namnet är det viktiga för värderingen blir det en annan bedömning än det konstnärliga som fäller utslaget.

Detta gör att konst har blivit svårt att värdera. Speciellt för nu levande konstnärer. Ytterst få har nått nivån att ha slagit igenom och blivit "kapitalplaceringar". I erbjudna kurser diskuterar vi hur man kan bedöma olika stilar och hur man kan se hantverket i tavlan.

 

Information och genomgångar

Landskapets betydelse i konsten har skiftat genom tiderna. Under 1600-talet skulle de vara heroiska, under 1700-talet romantiska och under 1800-talet realistiska. Landskapet har återkommit genom 1900-talets olika ismer och spelar även en stor roll i det moderna måleriet.

Välkommen till en kurs där vi går igenom landskapet i konsten från renässansen till i dag. Kursen innehåller föreläsningar om betydande konstnärer och deras verk. Material finns för att visa äldre och nutida konst i storbildsformat. Vi studerar olika måleritekniker och material. Målet är att skapa nya insikter och vinklingar, som berikar den egna förmågan.

Konst & Ram i Västerås AB Gideonsbergsgatan 6
722 25 Västerås

Telefon:
021-41 27 47
070-769 30 38
E-post:
greger.kronman@konstram.se