Nu kommer en rad nyheter att presenteras i rask takt..  Mer än 1000 tavlor kommer att rullande presenteras på denna hemsida. Allt är till salu.

Några separtutställningar kommer också med olika konstnärer. Redan nu planeras utställningar med Ludmila Anderson från Eskilstuna och Pär Arne Larsson (PAL) från Arvika

 

Nytt galleri i Västerås

2013-01-11

Nytt Galleri i Västerås

Läs mer
Sida 1 av 1

Konst & Ram i Västerås AB Gideonsbergsgatan 6
722 25 Västerås

Telefon:
021-41 27 47
070-769 30 38
E-post:
greger.kronman@konstram.se